Delta inženjering d.o.o. Beograd

DELTA INŽENJERING
DIREKTOR: JUGOSLAV PAVLOVIĆ
TEL: +381 11 7856 902, 7856 903
e-mail: office@deltainzenjering.rs
ZAPLANJSKA 86
11 000 BEOGRAD

DELTA EPC
DIREKTOR: SLAVOLJUB KORCAKOSKI
TEL: +381 11 3122 025, 7856 903
e-mail: officeepc@deltainzenjering.rs
ZAPLANJSKA 86
11 000 BEOGRAD

DELTA PREVING
(Preduzeće za pružanje konsalting i inženjering usluga u oblasti zaštite od požara, eksplozija i havarija)
DIREKTOR: DUŠAN DŽENOPOLJAC
TEL: +381 11 3122 024, 3122 025
e-mail: d.dzenopoljac@deltapreving.rs
ZAPLANJSKA 86
11 000 BEOGRAD

DELTA CLEANROOM
(Društvo za izgradnju i usluge)
DIREKTOR: ALEKSANDAR SUČEVIĆ
TEL: + 381 11 7856 903, + 381 11 7856 927
e-mail: office@deltacleanroom.rs
ZAPLANJSKA 86
11 000 BEOGRAD

DELTA TANG
(Privredno društvo za projektovanje i izvođenje radova u oblasti metalurgije)
DIREKTOR: SLAVOLJUB KORČAKOSKI
ZAPLANJSKA 86
11000 BEOGRAD

ENIKON LOZNICA DOO
(Preduzeće za proizvodnju, montažu i promet)
DIREKTOR: Budimir Gačić
Gradilište bb
15300 Loznica
tel: 015/874-751
fax: 015/874-740
e-mail: info@enikon.rs
web: https://enikon.rs/

NDC DOO
(Inženjering, konsalting, nadzor)
DIREKTOR: Biljana Bratović
Venizelosova 11
11000 Beograd
tel: 011 3242-178
e-mail: office@ndc.rs
web: https://ndc.rs