Metalurgija i industrija nemetala

HBIS GROUP

Projektovanje koračne peći.

Alumil YU Industry

Pored izrade kompletne tehničke dokumentacije za dobijanje dozvole za izgradnju, Delta inženjering je u februaru 2018. uz postojeći proizvodno-poslovni objekat počeo radove na dogradnji poslovnog objekta namenjenog za anodizaciju, spratnosti P+0 – P+1, bruto površine 6.648,32m2, neto površine 5.840,32m2, spratne visine 3,5m, gabarita 101,00 m x 58,75m. Radovi su uspešno završeni decembra 2018.

U.S. Steel

Za Čeličanu U.S.Steel u Smederevu, urađeni su glavni I izvođački projekti postrojenja za sekundarno otprašivanje Konvertorskog I Mikserskog odeljenja čeličane.
U ova dva odeljenja odvijaju se tehnološki procesi proizvodnje čelika pri kojima se emituje znatna količina prašine I produkata sagorevanja, koje je potrebno na odgovarajući način prikupiti, a zatim filtriranjem izdvojiti iz vazduha.
Sistem sekundarnog otprašivanja, čije je izvođenje u toku, treba da zadrži više od 95% dimnih gasova koji se oslobađaju tokom proizvodnje, tako da je smederevska čeličana postala deo ekološki prihvatljivog procesa proizvodnje čelika.

U drugoj polovini 2011. godine Delta inženjering je završio izvođenje Zatvorenog rashladnog sistema, koji vrši hlađenje sistema Kiseoničkih kopalja
Zatvoreni rashladni sistem Konvertorskih duvnica uspešno je izveden od strane Delta Inženjeringa i pušten je u automatski rad.

Paralelno sa izvođenjem radova na Zatvorenom rashladnom sistemu Konvertorskih duvnica, Delta inženjering je uspešno izvodio radove na drugom rashladnom postrojenju, unutar pogona Železare u Smederevu.
Reč je o Zatvorenom rashladnom sistemu unutar Kompresorske stanice.

Arcelor Mittal – Zenica

Sistem otprašivanja livne platforme visoke peći.

Za potrebe investitora Arcelor Mittal – Zenica tokom 2012. Delta inženjering je završila sve glavne projekte za sistem otprašivanja livne platforme visoke peći i na osnovu projekta, u 2013. završila i pustila u rad ceo sistem kapaciteta 600.000 m3.

Svrha projekta je postavljanje hauba i / ili prekrivki na mestima presipa, od kojih su neke haube pokretne zbog održavanja. Haube su povezane glavnim cevovodom sa novim filterskim postrojenjem.