Ostalo i javni objekti

Klinički centar Srbije

Klinicki centar Srbije na Slaviji projektovan je kao složen arhitektonskogradevinski kompleks koji se sastoji iz četrnaest celina (lamela): A, B, C+J, WEST, NORTH, K, D, CENTRAL, W, EAST, SOUTH, WEST ENTRANCE, NORTH ENTRANCE i EAST ENTRANCE. Lamela A i CENTRAL su bile projektovane kao dve kule, dok ostale lamele ulaze u sastav nižeg dela kompleksa pod imenom podijum.

POSTOJEĆE STANJE: Originalnim projektnim rešenjem bilo je predvideno da se nad širokim niskim delom objekta izgrade dva vertikalna elementa, dve kule razlicitih spratnosti. Prva kula je izgradena zajedno sa veznim delom ka drugoj, ali se izgradnji druge do danas nije pristupilo. Spratnost kula je Teh+Po+Np+Pr+12+Teh, dok podijum ima spratnost Po+Npr+Pr+2 Spr+Krov. Glavni ulaz je u nivou prizemlja, na koti 119.00, a sporedni ulazi na nivou niskog prizemlja, na koti 115.00. Trenutno se koristi samo manji deo Centralne zgrade – Poliklinika. Postojeća kula i deo podijuma su u potpunosti van funkcije.

Da bi učinio ovaj projekat izvodljivim, Naručilac je odobrio rešenje izgradnje Klinickog centra Srbije u Beogradu u 2 faze. Ovim se omogućava nastavak rada Poliklinike tokom izgradnje, ali i da se zauzimanje prostora Objekta 1 odvije na najefikasniji mogući način, uz minimalno ometanje rada službi zdravstvene zaštite. U Fazu I projektovanja i izvođenja radova spadaju Lamele: A, B, C + J, D, WEST, NORH + K, WEST ENTRANCE i NORTH ENTRANCE.

Radovi su počeli 06.12.2018. sa ugovornim rokom od 32 meseca.

Fiat – Kragujevac

Delta Inženjering je isprojektovala i izgradila sledeće objekte u okviru Fabrike Automobila Srbije – FIAT u Kragujevcu:

Urađena je kompletna projektna dokumentacija za infrastrukturne instalacije unutar celog kompleksa.

Izvršena je demontaža čelične konstrukcije poda u hali Preseraj (cca 1500 t čelika, 1000 m3 betonskih temelja).

Delta Inženjering je bila projektant i izvođač na poslovima izrade mašinskih instalacija u Objektu 3 (Karoserija 40.000 m2).

U objektu Centar Kvaliteta, izvršena je izrada kompletne infrastrukture:
podzemne hidrotehničke i elektro instalacije, radove iskopa, nasipanja I završnog asfaltiranja.

Izrada eko parka.

Zona naših radova je obuhvatala površinu od cca 20.000 m2.

Rekonstrukcija poslovne zgrade 18 c (6000 m2), obuhvata kompletnu rekonstrukciju objekta kako u gradjevinskom tako i na polju instalacija.

U izgradnji rashladnog postrojenja za objekat Press Shop and Subgroups, Delta Inženjering je imala ulogu izvodjača gradjevinskih radova. Objekat čine tri celine: zgrada za smeštaj dela opreme i cevovoda (cca 700 m2), tri cevna mosta i noseca konstrukcija rashladnih kula.

Tokom 2013. delta inženjering je ugovorio nekoliko poslova. Najznačajniji je, svakako, ugovor SPRINKLERSKA INSTALACIJA u objektu broj 5, objekat montaže.

Henkel – Inđija

Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“ (od projektovanja, izgradnje i završetka izgradnje sa upotrebnom dozvolom) za ugradnju
top-filtera u Henkelovoj fabrici deterdženta.

Holcim

Projektovali smo i izgradili dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru Holcimove cementare:

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa ispuštanjem prečišćenih otpadnih voda u potok Toplik, kapaciteta 4l/sec.

Postrojenje za precišćavanje otpadnih voda sa ispuštanjem prečišćenih otpadnih voda u potok Crnica, kapaciteta 20l/sec

Zbirne otpadne vode prečišćavaju se u oba postrojenja (zagađene atmosferske i sanitarne vode).

Messer

ASU MESSER, Bor – Novo postrojenje za razlaganje vazduha ASU Bor predstavlja posebnu proizvodnu celinu i sa postojećim postrojenjem je infrastukturno povezano internim saobraćajnicom, sistemom hidrantske mreže, kišnom i tehnološkom kanalizacijom i korišćenjem određenih skladišnih kapaciteta postojećeg postrojenja (čelična sfera za skladištenje tečnog Kiseonika kapaciteta 500m3).

ASU Ribnik, Poljska – Osnovni projekat i upravljanje izgradnjom postrojenja sa kapacitetom proizvodnje kiseonika od 10.000 Nm3/h.

ASU Ukrajina – Osnovni projekat, glavni projekat, upravljanje projektom, upravljanje izgradnjom, oprema, takođe za postrojenje sa kapacitetom proizvodnje kiseonika od10.000 Nm3/h.

ASU Rumunija – Upravljanje izgradnjom

ASU Ribnik, Poljska – Osnovni projekat i upravljanje izgradnjom postrojenja sa kapacitetom roizvodnje kiseonika od 10.000 Nm3/h.

ASU Ukrajina – Osnovni projekat, glavni projekat, upravljanje projektom, upravljanje izgradnjom, oprema, takođe za postrojenje sa kapacitetom proizvodnje kiseonika od10.000 Nm3/h.

ASU Rumunija – Upravljanje izgradnjom

Volvo

Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“(od nacrta, izgradnje do završetka izgradnje sa potrebnom dozvolom) za Volvoov regionalni servisni centar za kamione.

Husqvarna

Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“ (od nacrta, izgradnje do završetka izgradnje sa potrebnom dozvolom) za Huskvarnin regionalni servisni centar.

Alumil

Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“(od nacrta, izgradnje do završetka izgradnje sa potrebnom dozvolom) za Alumilovu fabriku za proizvodnju aluminijumskih profila.

Solgroup

Kompletan projekat na bazi „ključ u ruke“ (od nacrta, izgradnje do završetka izgradnje sa upotrebnom dozvolom) za Solgrupovu benzinsku stanicu I magacin za tehničke gasove.