Sektor projektovanja

Imamo veliko iskustvo u projektovanju, upravljanju i izgradnji industrijskih objekata.

Naše usluge na objektima obuhvataju sve faze od idejnog projekta i izrade studije izvodljivosti do izgradnje i project menadžment usluga.

Stečeno iskustvo nam olakšava da predvidimo izazove koji se mogu javiti tokom izgradnje u raznim složenim uslovima, poznavanje postojeće infrastrukture i susednih objekata kako bi se obezbedila efikasnost izgradnje i korišćenja objekata.

Mi često imamo vodeću ulogu u upravljanju multidisciplinarnim inženjerskim rešenjima od izrade studije izvodljivosti, odabira zemljišta, procesa planiranja do izgradnje i dobijanje upotrebne dozvole za objekat.

Konstantna posvećenost klijentu je ono što nas odvaja od ostalih kompanija slične struke. Nas projektantski tim radi u skladu sa zahtevima klijenta kako bi se obezbedio nesmetan prolaz kroz zakonske i zakonodavne procese do izgradnje objekata,u skladu sa potrebama naših klijenata.

ARHITEKTONSKO-GRADJEVINSKI BIRO

Zaposleni su diplomirani inženjeri arhitekture i diplomirani građevinski inženjeri:

– Konstruktivnog odseka;

– hidro odseka;

– Odseka niskogradnje;

Naši inženjeri i arhitekte predstavljaju kombinaciju ljudi sa velikim iskustvom i znanjem kao i entuzijazmom i znanjem novih i savremenih informacionih i drugih tehnologija.

Naše iskusne kolege su svoja iskustva sticali kako u našoj kompaniji tako i u kompanijama u kojima su prethodno radili, većinom na projektovanju objekata visokogradnje za potrebe industrije i prateće infrastrukture (hidrotehničke instalacije i saobraćajnice).

Svi inženjeri poseduju projektantske licence izdate od Inženjerske komore Srbije.

Pet inženjera poseduje izvođačke licence.

Licencu za odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada poseduje petoro naših kolega iz biroa.

Nekoliko kolega je trenutno u postupku za polaganje ispita iz „zelene“ gradnje (po “LEED” programima).

U birou se koriste licencirani programi:

• Autocad (program u kome svi zaposleni rade)
• Autodesk Building Design Suite
• Tower (program za proračune konstrukcija)
• Gavran (program za projekte niskogradnje)
• Epanet i SWMM (programi za hidrotehničke proračune)
• Structural Detailing (program za izradu radioničke dokumentacije za čelične konstrukcije).

Šef arhitektonsko-građevinskog biroa:
Ljiljana Mijatović, dipl.ing.građ.

TEHNOLOŠKO-MAŠINSKI BIRO

Tehnološko-mašinski biro čini tim licenciranih inženjera i tehničara. Po radnom iskustvu u birou su zaposleni inženjeri od pripravnika koji su na fakultetu pokazali izuzetno znanje, do onih sa bogatim radnim iskustvom stečenim tokom godina projektovanja raznih industrijskih postrojenja u oblastima cementne industrije, industrije prerade nafte, hemijske industrije, metalske industrije i eksploatacije i prerade mineralnih sirovina. Šest diplomiranih inženjera poseduju lične licence za projektovanje a dva i za izvođenje radova koje izdaje Inženjerska komora Srbije. Dva diplomirana inženjera termotehnike poseduju licence odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada. Svi zaposleni koriste AutoCAD program za crtanje kao i programe za proračune u svojim strukama.

U birou je istaknut timski rad. Stariji iskusni inženjeri prenose svoja znanja mlađim kolegama.

Zaposleni u birou odlično sarađuju sa kolegama iz drugih biroa jer su na izradi većine projekata koji se izrađuju u Delta inženjeringu zastupljene sve struke (arhitektura, građevina, hidrotehnika, elektro).

U birou se koristi licencirani program

• Autodesk Plant Design Suite

Šef mašinskog biroa:
Svetislav Petrić, dipl.ing.maš.

ELEKTRO-INSTRUMENTALNI BIRO

Glavne tehničke karakteristike sektora automatizacije:

– Kadrovska struktura
Diplomirani inženjeri energetike, automatike I telekomunikacija.

– Kompletna hardverska osposobljenost pri izradi tehničkih specifikacija upravljačkih PLC sistema sledećih proizvođača:
• Siemens ( PLC sistemi: S7-200. S7-300, S7-400)
• Allen-Bradley ( PLC sistemi: 1756 GuardLogix Integrated Safety System, 1756 ControlLogix Control System, PLC-5
Control System, MicroLogix 1400, MicroLogix 1500)
• ABB ( PLC sistemi: AC500)
• Schneider Electric ( PLC sistemi: Modicon M340, Modicon Quantum, Modicon Premium)

– Kompletna hardverska osposobljenost pri izradi tehničkih specifikacija HMI sistema sledećih proizvođača:
• Siemens ( HMI sistemi: SIMATIC HMI Comfort Panels TP900, TP1200, TP1500)
• Allen-Bradley ( HMI sistemi: 2711P PanelView Plus 6, 2711P PanelView Plus CE, 2711P PanelView Standard)
• ABB (HMI sistemi: Compact HMI 800)
• Schneider Electric ( HMI sistemi: Magelis HMI STU 655/855)

– Kompletna softverska osposobljenost pri izradi PLC aplikacija sledećih proizvođača:
• Siemens ( SIMATIC Manager, SIMATIC Step7)
• Allen-Bradley ( RSLogix)
• ABB ( CoDeSys Softwear)
• Schneider Electric ( PL7 Softwear, ProWORX 32 Softwear, Concept Softwear)

– Kompletna softverska osposobljenost pri izradi SCADA aplikacija sledećih proizvođača:
• Siemens ( SIMATIC WinCC)
• Allen-Bradley ( RS View32)
• Invensys ( InTouch 10.1)

– Kompletna hardverska osposobljenost za specifikaciju i softwear-ska osposobljenost za kalibraciju i parametrisanje
merno-regulacione opreme sledećih proizvođača:
• Yokogawa
• Emerson – Rosemount
• Endress+Hauser
• Siemens

– Foxboro
Šemiranje i isporuka ormana elektromotornog pogona MCC ( Motor Control Center) i MRC ( Measuring Regulation
Center) sledećih proizvođača:
• Siemens ( SIVACON)
• Schneider Electric ( OKEN)

Šef Elektro-instrumentalnog biroa:
Aleksandar Drobnjak, d.i.e.