Sektor ekologije i voda

Posebna pažnja multidisciplinarnog tima Delta Inženjeringa je usmerena na rešavanju problema vezanih za vodu. Voda se u industriji pojavljuje kao sirovina, kao nosilac energije, kao transportno sredstvo, kao rastvarač, kao međuproizvod, ali skoro uvek kao sistem za eliminisanje otpadnih materija. Ta njena poslednja uloga, kao otpadnih voda, je veoma moćan faktor uticaja čoveka na zagađenje životne sredine (hidrosfere).

Sektor voda, potpomognut svim ostalim organizacionim celinama Delta Inženjeringa (projektovanje, inženjering, elektro sektor), programski celovito, uspešno rešava probleme u oblasti vodosnabdevanja, navodnjavanja, prečišćavanja otpadnih voda, reciklaže i uštede vode u industriji i komunalnoj delatnosti.

Rezultati u oblasti prečišćavanja industrijskih otpadnih voda, koje je Delta Inženjering ostvario u proteklom periodu su respektivni i značajni.

Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda u Rafinerijama nafte Pančevo i Beograd, sa ugradnjom koalescentnih separatora sopstevenog razvoja i proizvodnje, je doprinela u velikoj meri sprečavanju zagađenja reke Dunav kao međunarodnog vodotoka.

Izgradnjom dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u fabrici cementa Holcim u Popovcu, zaštićeni su od zagađivanja čisti i relativno mali vodotoci Toplik i Crnica. Na ovim postrojenjima je Delta Inženjering uspešno primenio moderne ultrafiltracione metode prečišćavanja u ovoj industrijskoj grani.

Fabrika automobila Fiat automobili Srbija u Kragujevcu, prvi put od svog postojanja uspešno prečišćava svoje otpadne vode na postrojenju Katak, koje je Delta Inženjering po sistemu „ključ u ruke“ realizovao u tri faze u periodu od 2009. do 2012. godine.

Izrada projektne dokumentacije za centralna gradska postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, za gradove Subotica, Kraljevo, Brus, Blace su samo potvrda aktivnog učešća Delta Inženjeringa u komunalnoj delatnosti i njegovog doprinosa zaštiti prirodnih vodotokova od zagađenja koja potiču od ovako velikih urbanih sredina.